Цена за топлоизолация

Цена за топлоизолация със стиропор или фибран

Цена за топлоизолация

Цена

1 Стиропор 5см 18кг плътност /EPS Austroterm/ с бяла драскана мазилка 37,50лв./м²
2 Неопор 5см 18кг плътност /Austroterm/ с бяла драскана мазилка 39,50лв. /м²
3 Неопор 5см 18кг плътност /BSF/ с бяла драскана мазилка 43,50лв. /м²
4 Каменна вата 5см 120кг плътност с бяла драскана мазилка След оглед на място – минимум 80лв. /м²
5 Фибран 5см 32кг плътност /XPS Austroterm/ 39,50лв. /м²
6 Обръщане на прозорци 12 – 15лв. / л.м.
7 Поставяне на козирки 12 – 15лв. / л.м.

*Цените за топлоизолация са само ориентировъчни. За конкретна оферта – обадете се или попълнете формата по-долу.

Цена за топлоизолация (саниране)
Цена за топлоизолация (саниране)