Уай енд Зет Билдинг ЕООД предлага следните услуги от довършителното строителство и ремонтната дейност:

Шпакловка

Шпакловката е един от най важните процеси от етапа на довършителни работи. Шпакловката е прахообразна или готова смес, която след нанасяне и изсъхване формира завършващ слой върху обработената повърхност.

Повече…

Шпакловка

Гипсокартон

Гипсокартонът е един от материалите, които направиха революция в съвременното строителство. Гипсокартон приспада към графата “сухо строителство” поради лиспата на мокри процеси по време на използването му и ниската цена.

Повече…

Гипсокартон

 Боядисване

Латексът е колоидна емулстия или суспензия на частиците на синтетичния или натуралния каучук във водна фаза. Поради сравнително бързата амортизация на жилищния фонд, нуждата от бояджийски услуги е непрекъсната.

Повече…

Боядисване

 Мазилки

Мазилката е важна част от вътрешното оформление. Мазилките биват вътрешни и външни, според предназначението и материалите вложени в тях. Най-често вътрешните мазилки са варо-циментови и варо-гипсови, а външните-вароциментови, полимерни, силикатни, силиконови и минерални.

Повече…

Мазилки

 Изолации

Топлоизолацията е основен компонент на съвременното строителство. В България, поради остарелия сграден фонд, санирането и външната топлоизолация са задължителен елемент за качествено изпълнение и по-ниски сметки.

Повече…

Изолации